Landinformasjon

Valuta: Thai Baht (THB) Vekslingskurs:  1 NOK = Ca. 4,25 BNP: USD 400 mrd (2014) BNP vekstrate:  3,1 % (2013) BNP per innbygger: USD 5.900 (2013) Arbeidsledighet:  0,7 % (2013 est.) Inflasjon:  2,2 % (2013 est.) En velutviklet infrastruktur, en liberal og stort sett investeringsvennlig økonomisk politikk, og en sterk eksportsektor preger Thailands økonomi, som er Les mer

Statsform: Kongedømme. Statsoverhode: Kong Bhumibol Adulyadej, 5. desember 1927 Forsamling: Thailands nasjonale forsamling basert på et tokammersystem bestående av et senat (Wuthisapha) med 150 seter og representantenes hus (Sapha Phuthaen Ratsadon) med 500 seter. Regjeringssjef: Utenriksminister: Forrige nasjonale valg:  3. juli 2011 Neste nasjonale valg: Innenrikspolitikk Den Les mer

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1905 Generelt er det bilaterale forholdet mellom Norge og Thailand godt, og basert på en jevn dialog og kontakt også i internasjonale fora. Besøk av kronprinsparet i november 2004 kombinert med næringslivsfremme, samt større kulturelle markeringer rundt 100-årsjubiléet for de diplomatiske forbindelserne i 2005 har bidratt til å utdype de bilaterale relasjo Les mer