A | A | A
Norway’s official websites abroad

Ambassadørens brev fra besøk i Pattaya og Phuket

Ambassadør Kjetil Paulsen med honorær konsul Pornphan Sittichaivijit (Oy) og assistent Sornpornwan Srikram (Dew) ved konsulatet i Phuket.Ambassadør Kjetil Paulsen med honorær konsul Pornphan Sittichaivijit (Oy) og assistent Sornpornwan Srikram (Dew) ved konsulatet i Phuket.

Last updated: 30.10.2014 // Det er bare to måneder siden jeg tiltrådte som ambassadør i Thailand. Jeg har imidlertid prioritert å sette meg inn i det viktige arbeidet som gjøres ved våre to honorære konsulater, i Pattaya og i Phuket.

Verken konsul Stig Vagt-Andersen i Pattaya eller konsul Pornphan Sittichaivijit i Phuket er norske statsborgere, men det må bare fastslås at begge, og deres stab, gjør en fabelaktig innsats for Norge. Sykesaker, fengslinger og fengselsbesøk, attestasjoner, uttransporter, rådgivning, hjelp og bistand – kort sagt stort og smått hører til konsulatenes travle hverdag. Hundrevis av fastboende nordmenn og norske turister mottar ulike former for tjenester fra konsulatene hvert år.

Vi hadde rett og slett ikke klart oss uten de to honorære konsulatene i Thailand. Takk for innsatsen!

Samtidig er det slik at vi jo helst skulle sett at konsulatene hadde mindre å gjøre enn tilfellet er i dag, altså færre konsulære saker. Alle nordmenn kan bidra til dette, i hvert fall på to forskjellige måter. For det første: reis ikke på tur til Thailand (eller for den saks skyld andre steder) uten reiseforsikring! Tyveri eller sykdom: uten reiseforsikring har du et problem fordi det er en grense for hva selv konsulatene og ambassaden kan bistå med. For det andre: husk at straffene for små forbrytelser er mye strengere i Thailand enn i Norge. Nå er det ikke mange nordmenn som kommer til Thailand for å begå straffbare handlinger, men det finnes enkelte unntak og noen av dem soner nå lange fengselsstraffer.

Da vil jeg ønske alle leserne av våre hjemmesider en riktig god vinter, enten man skal gå på ski i Norge eller sole seg i Thailand!

Ambassadør Kjetil Paulsen