A | A | A
Norway’s official websites abroad

Flysikkerhet i Thailand nedgradert av ICAO

Last updated: 23.06.2015 //

Den Internasjonale Luftfartsmyndigheten (ICAO) har «rødflagget» Thailand etter en revisjon av thailandske luftfartsmyndigheter (Department of Civil Aviation). I følge ICAO har Thailand betydelige sikkerhetsmessige bekymringer innenfor luftfartssektoren. Flere av Thailands største flyselskap (blant dem Thai Airways International, Bangkok Airways, Thai Air Asia og Nok Air), opplyser derimot om at de opererer med høye sikkerhetsstandarder innen alle driftsområder.

ICAOs definisjon av betydelige sikkerhetsbekymringer (SSC) indikerer ikke nødvendigvis en spesiell sikkerhetsmangel i flysikringstjenester, flyselskap, fly eller flyplasser. Pålegget dreier seg i all hovedsak om det thailandske luftfartsverkets evne til å føre tilstrekkelig tilsyn med flyselskapene under dens jurisdiksjon, for å sikre en effektiv gjennomføring av gjeldende ICAO-standarder.

De større flyselskapene som opererer i Thailand forsikrer om at de er påpasselige med å holde seg til internasjonale standarder, inkludert EASA (European Aviation Safety Agency) og FAA (Federal Aviation Administration).