A | A | A
Norway’s official websites abroad

Fredskorpsets regionale møte i Bangkok

Ambassadør Kjetil Paulsen og avdelingsdirektør i Fredskorpset, Grete Thingelstad, deler ut diplomer. Ambassadør Kjetil Paulsen og avdelingsdirektør i Fredskorpset, Grete Thingelstad, deler ut diplomer.

Last updated: 10.11.2014 // Et hundretalls unge «utvekslere» fra en lang rekke land møttes til kurs og opplæring i Bangkok i slutten av oktober

Fredskorpset (FK) skaper utvikling ved å bringe folk sammen for å lære, dele og forstå. I mange år har dette vært FKs viktige rolle i Norges samlede utviklingspolitikk.

FK sender norsk ungdom til organisasjoner og bedrifter i andre land for å lære, for å lære bort og for å bidra til toleranse og forståelse. Med akkurat de samme målsettingene legger Fredskorpset til rette for at ungdom fra andre land kan få komme til norske institusjoner og bedrifter på utveksling – eller at slik utveksling finner sted mellom tredjeland.

At Fredskorpsets virksomhet er populær er det liten tvil om. Et hundretalls unge «utvekslere» fra en lang rekke land møttes til kurs og opplæring i Bangkok i slutten av oktober. Kurset ble avsluttet med stor og begeistret fest og utdeling av diplomer til deltagerne. Stemningen var skyhøy og det manglet ikke på takk og ros og atter ros til Fredskorpset som utvirker at så mange fremtidige samfunnsbyggere blir gitt muligheten for utveksling og gjensidig læring!