A | A | A
Norway’s official websites abroad

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Sist oppdatert: 09.06.2015 // Forhåndsstem i utlandet fra 1. juli 2015

I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september.

Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 4. september. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er også mulig å brevstemme hvis velger ikke kan oppsøke en stemmemottaker.

I Thailand er det mulig å stemme på den norske ambassaden i Bangkok samt konsulatene i Pattaya og Phuket. Stemmegivning må gjøres i ambassadens åpningstid.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

Finn informasjon om hvor og hvordan du forhåndsstemmer i utlandet på www.valg.no.