A | A | A
Norway’s official websites abroad

Ny lov om arveavgift i Thailand – Gjelder kun for arvede verdier over Baht 100 millioner

Sist oppdatert: 09.07.2015 // Lovendringen kan være av interesse for nordmenn med permanent bolig i Thailand. Som følge av endringen vil de med permanent bosted i Thailand, men som ikke har thailandsk statsborgerskap, kunne være pliktige til å betale arveavgift både på thailandske samt offshore eiendeler. I Norge er arveavgiften fjernet fra og med 2014.

Hvem kan tillegges arveavgift?
- Thailandske borgere
- Utlendinger med permanent bolig i Thailand
- Utlendinger som arver fast eiendom i Thailand
- Juridisk enhet registrert i Thailand
- Juridisk enhet registrert i et annet land, men med 51% thailandske eierandel eller med en majoritet av thailandske aktører.

Dersom en utenlandsk investor direkte innehar:
- aksjer i et firma i Thailand,
- fast eiendom i Thailand,
- bankkonto i Thailand, eller
- skattepliktige eiendeler,
vil en arving kunne være pliktig til å betale arveavgift. Om arvingen har permanent bosted i Thailand er ikke av betydning.

Hva er skattepliktig?
- Fast eiendom
- Verdipapirer
- Innskudd eller lignende penger berettiget den avdøde å ta ut eller kreve fra en finansiell institusjon eller person som innehar beløpet.
- Kjøretøy med registreringsbevis
- Finansiell eiendeler foreskrevet av kongelig resolusjon

Hva er ikke skattepliktig?
- Andre typer løsøre, for eksempel kjøretøy uten registreringsbevis, kontanter, gull, sølv el.

Unntak:
- De første Baht 100 millioner arvet per avdøde er unntatt arveavgift. Arvede verdier utover de første Baht 100 millioner vil bli skattlagt.  
- Arv fra ektefelle er ikke underlagt arveavgift.

Satser:
- 5% for arving som er forelder, besteforelder eller direkte etterkommer.
- 10% for øvrige arvinger.