A | A | A
Norway’s official websites abroad

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Sist oppdatert: 25.11.2013 // Akershus og Buskerud fylkeskommuner har etablert oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Les mer om ordningen her.

Begge ordningene gjelder oppreisning etter omsorgssvikt eller overgrep under kommunens omsorg.

For Buskerud Fylkeskommune

Personer som før 01.01.1993 (uten tidsbegrensning bakover) opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert i barnevernsinstitusjon, skolehjem/spesialskole eller fosterhjem, kan søke om oppreisning.

Vår ordning gjelder de som var plassert i barnevernsinstitusjon/skoleinstitusjon  av en av følgende kommuner Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal eller Krødsherad.
 
Dersom omsorgssvikt/overgrep skjedde etter 1980, kan det også være aktuelt med oppreisning for personer som var plassert av andre kommuner i Buskerud. Forutsetningen er at Buskerud fylkeskommune var involvert i plasseringen.
 
Omsorgssvikt trenger ikke være aktive negative handlinger man ble utsatt for, men det dreier seg om mangel på kjærlighet, trøst, omsorg, positiv oppmuntring – i det hele tatt alt som gir et barn opplevelsen av å være verdt noe. Felles for de som opplevde omsorgssvikt er at de følte at ingen voksne brydde seg om dem.
Overgrep kan være vold, seksuelle overgrep og mer psykiske overgrep som trakassering og trusler.
 
Oppreisning innebærer at kommunen/fylkeskommunen tar et moralsk ansvar og ber uforbeholdent om unnskyldning for den lidelse man ble påført mens man var under kommunens omsorg. Alvoret understrekes av et oppreisningbeløp som settes til et sted mellom 200 000 og 725 000 avhengig av alvorligehtsgrad. Det kreves ikke "bevis" – bare en sannsynliggjøruing av at overgrep /omsorgasvikt kan ha skjedd.
 
Søknadsfrist er 1. mars 2014.
 
På denne linken til Buskerud fylkeskommmunes hjemmeside om Oppreisningsordningen, finner du søknadsskjema.

For Akershus Fylkeskommune
Fra 1. november åpner Akershus fylkeskommune for søknader til den nye oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

Ordningen gjelder tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003. Ordningen gjelder for personer som ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus.

Tre kommuner har sluttet seg til ordningen og kan gi oppreisning i tillegg til fylkeskommunen: Oppegård kommune, for perioden 1.7.1954 til og med 2003, Ski kommune, for perioden 1.7.1954 til og med 1992 og Asker kommune, for perioden fra og med 1980 til og med 2003.

Søkere må benytte søknadsskjema som ligger på www.akershus.no.

Sekretariatet tar imot søknader til behandling fra 1. november 2012. Søknadsfrist: 1. november 2014.

Her finner du mer informasjon om ordningen.

Kontakt: Oppreisningssekretariatet, tlf. 22 05 53 81.

Besøksadresse: Schweigaards gate 6 (Galleriet), Oslo.

Postadresse:

Oppreisningssekretariatet
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo