A | A | A
Norway’s official websites abroad

Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

12.11.2015 // Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt

Oslo bystyre vedtok 03.09.2014 å gjenåpne Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Frist for å søke om vederlag er 31.03.2016.

For mer informasjon gå videre til Oslo kommunes vederlagsordning der det finnes ytterligere informasjon.