A | A | A
Norway’s official websites abroad

Presentasjoner fra Informasjonsmøtene 2016

Sist oppdatert: 16.02.2016 // Her finner dere en oversikt over presentasjonene som ble gitt av våre representanter fra ambassaden, Helfo, NAV Internasjonalt, og NAV Pensjon på informasjonsmøtene 2016.

Presentasjonen om ambassadens konsulære saker finner dere her.

Presentasjonen fra Helfo finner dere her.

Presentasjonen fra NAV Internasjonalt finner dere her.

Presentasjonen fra NAV Pensjon finner dere her.

Presentasjonen fra ambassadens visumavdeling finner dere her.