A | A | A
Norway’s official websites abroad

Presentasjoner fra Informasjonsmøtene 2014

Sist oppdatert: 07.02.2014 // Her finner dere en oversikt over alle presentasjone som ble gitt av våre representanter fra ambassaden, HELFO og NAV utland i 2014.

Presentasjonen om helserettigheter ved ordinær stønad finner du her.

Presentasjonen om helserettigheter ved utvidet stønad finner du her.

Konsulærpresentasjon finner du her.

Presentasjonen fra NAV internasjonalt finner du her.

Presentasjonen fra NAV pensjon finner du her.

Presentasjonen på utlendingsfeltet finner du her.