A | A | A
Norway’s official websites abroad

Landinformasjon

Politisk system : Konstitusjonelt monarki   Statsoverhode:  Kong Norodom Sihamoni, 29. oktober 2004 Regjeringssjef : Statsminister Hun Sen, 14. januar 1985    Utenriksminister : Hor Nam Hong, 30. november 1998  Forrige nasjonale valg (dato): 28. juli 2013 Neste nasjonale valg (dato) :  Juli 2018 Politiske partier og oppslutning ved forrig Les mer

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1976 De bilaterale forbindelsene mellom Kambodsja og Norge er begrensede. Norge hadde et honorært konsulat i Phnom Penh fra 1991 til 2005. Norske konsulære interesser blir nå i stedet ivaretatt av den svenske ambassaden i Phnom Penh i samarbeid med ambassaden i Bangkok. Den franske ambassaden representer Norge i forhold til utstedelser av Schengen-vis Les mer

Valuta: Kambodsjanske Riel (KHR). USD (sedler) benyttes også som betalingsmiddel.  Vekslingskurs: NOK 1 = ca. KHR 700 | USD 1 = ca. KHR 3984 (25.01.2013)                  BNP: USD 14,2 mrd (2012) BNP vekstrate:  5,8 % (2012) BNP per innbygger: Ca. USD 2474 (2012) Arbeidsledighet: 1,6 Les mer