A | A | A
Norway’s official websites abroad

Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 29.04.2013 //

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1976

De bilaterale forbindelsene mellom Kambodsja og Norge er begrensede. Norge hadde et honorært konsulat i Phnom Penh fra 1991 til 2005. Norske konsulære interesser blir nå i stedet ivaretatt av den svenske ambassaden i Phnom Penh i samarbeid med ambassaden i Bangkok. Den franske ambassaden representer Norge i forhold til utstedelser av Schengen-visa. Kambodsja har ambassade i London med sideakkreditering til de nordiske land.

Kambodsja er part til Minekonvensjonen og gjør et betydelig arbeid for å oppfylle sine konvensjonsforpliktelser. Kambodsja jobber også for økt oppslutning om Minekonvensjonen i regionen. På dette felt har Norge og Kambodsja nære forbindelser. 

Bilaterale besøk
Fra Norge:

  • Stortingets Familie- og Kulturkomite besøkte Kambodsja i mars/april 2011
  • Stortingets Justiskomite besøkte Kambodsja i februar 2008
  • HKH Kronprins Haakon besøkte Kambodsja i oktober 2004 som Goodwill Ambassador for UNDP.                          

Til Norge:

  • Delegasjon ledet av miljøminister Dr. Mok Mareth besøkte Norge 27.mai 2010 i forbindelse med Oslo klima- og skogkonferanse.
  • Finansminister Keat Chhon besøkte Norge i forbindelse med EITI-konferansen i oktober 2006.

Samhandel

De bilaterale forbindelsene mellom Norge og Kambodsja er svært begrensede og samhandelen er liten. Importen til Norge fra Kambodsja var i 2011 på NOK 142 millioner, og bestod hovedsakelig av klær og skotøy. Eksporten fra Norge til Kambodsja var i 2011 tilnærmet null. Jotuns fabrikk i Thailand har etablert en datterbedrift i Kambodsja, men ellers er det ingen nevneverdig tilstedeværelse av norske bedrifter.

Norsk utviklingssamarbeid

Det norske humanitære og utviklingsorienterte engasjementet i Kambodsja er trappet ned siden 2001 etter vedtak om utfasing. Norsk Folkehjelphar kontor i Phnom Penh.

Norge er en av de største bidragsyterne til Røde Khmer-tribunalet.