A | A | A
Norway’s official websites abroad

Økonomi

Sist oppdatert: 29.04.2013 //

Valuta: Kambodsjanske Riel (KHR). USD (sedler) benyttes også som betalingsmiddel. 
Vekslingskurs: NOK 1 = ca. KHR 700 | USD 1 = ca. KHR 3984 (25.01.2013)                 
BNP: USD 14,2 mrd (2012)
BNP vekstrate: 5,8 % (2012)
BNP per innbygger: Ca. USD 2474 (2012)
Arbeidsledighet: 1,6 % (2008 est.)
Inflasjon: 5,5 % (2011)

 

Den økonomiske situasjonen

Selv om Kambodsja er et land rikt på naturressurser, har tiår med krig og interne konflikter gjort landet til et av verdens fattigste. Gjennom de seneste årene har landet imidlertid blitt en av regionens mest åpne, dynamiske og investeringsvennlige økonomier. BNP-veksten i 2012 var på omtrent 6 %. Andelen fattige har i perioden 1993-2009 gått ned fra 50 % til 27 %. Ved siden av Nepal er Kambodsja det eneste minst utviklede landet (MUL) som er medlem av WTO.

Landets viktigste næringer er landbruk. landbruksindustri, turisme og bistandsinntekter. Tekstilindustrien er fortsatt viktig, men møter sterk konkurranse fra andre lavkostland som Kina og India. Eksportsektoren, hvor over 50 % av inntektene kommer fra tekstilindustrien, ble hardt rammet av den globale økonomiske krisen. Turismen er i ekspansjon, sentrert om Angkor, Phnom Penh og Sihanoukville. Omfattende leteboring på kambodsjansk sokkel gir håp om at olje og gass kan være basis for fremtidig vekst.

Landbrukssektoren, som utgjør 34 % av BNP, ble også kraftig rammet av den globale økonomiske krisen, men har tatt seg opp igjen. Ca. 80 % av landets innbyggere er tilknyttet landbruket.

Kambodsja er avhengig av utenlandsk bistand og lån. I 2010 ble det satt nok en ny rekord i utenlandsk bistand til landets utvikling: 1,1 mrd. USD, eller omtrent halvparten av landets statsbudsjett.