A | A | A
Norway’s official websites abroad

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Sist oppdatert: 16.11.2011 //

Nordmenn trenger visum til Kambodsja. Det er mulig å søke om e-visum for inntil 30 dager her. Visum utstedes for øvrig av Kambodsjas ambassader, og kan på visse betingelser også fås på flyplassen og ved enkelte grensestasjoner. En oversikt over disse kan sees her. Normalt kreves ett til to passfoto og at passet skal være gyldig i minst fire måneder etter at visumet er utløpt (ved e-visum er det krav om minst seks måneders gyldighet fra innreisedato). Det anbefales å ta kontakt med nærmeste kambodsjanske ambassade for å få oppdatert informasjon om visumbetingelsene og hva det koster. Den kambodsjanske ambassaden i London er sideakkreditert til Norge. Vær oppmerksom på at dagsbøter må betales dersom man ikke reiser ut av landet ved utløpet av visumperioden. I tillegg må det betales for ny visumsøknad.

Reiseforsikring som dekker utgifter til syke- og hjemtransport, anbefales på det sterkeste for å unngå unødige problemer for den reisende og pårørende. Nivået på helsetjenestene i Kambodsja holder ikke europeisk standard og evakuering til utlandet anbefales for alvorlige sykdomstilfeller. Private klinikker i Phnom Penh er oftest bedre utstyrt enn de offentlige, men desto dyrere.

Malaria og dengue-feber er vanlig i Kambodsja, men risikoen er relativt lav i områder der turister normalt ferdes. Vann bør ikke drikkes fra springen. For informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendige ved reiser i Kambodsja kontaktes Folkehelseinstituttet.