A | A | A
Norway’s official websites abroad

Sikkerhetssituasjonen i Kambodsja

Sist oppdatert: 01.12.2014 //

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Det er risiko for væpnede ran og voldtekt av utlendinger, særlig i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap etter mørkets frembrudd. Man bør være oppmerksom på lommetyver og veskenappere.

Kambodsja har i prinsippet ikke vært mål for terrorisme rettet mot utlendinger eller utenlandske interesser, men det har forekommet enkelttilfeller av gisseltaking og skadeverk mot utenlandsk eiendom. Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler.

Reisende oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Demonstrasjoner
Den politiske situasjonen etter valget i Kambodsja i juli 2013 er fortsatt uavklart. Det forekommer demonstrasjoner, spesielt i hovedstaden Phnom Penh, og det har funnet sted voldelige sammenstøt mellom demonstranter og myndigheter.

Nordmenn i Phnom Penh bør unngå store folkemengder og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, og anbefales å holde seg oppdatert gjennom lokale media som f.eks. Phnom Penh Post og Cambodia Daily, vise generell aktsomhet og etterkomme anvisninger fra lokale myndigheter.

Ved behov for konsulær bistand, kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes.

Grensen til Thailand

Det finner fra tid til annen sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket provinsen rundt Preah Vihear-templet, og rundt Ta Krabey-tempelet ved grensen til Surin-provinsen i Thailand. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Minefare
Kambodsja har fortsatt et stort antall landminer, og mineområdene er ikke alltid merket. Områder utenfor vanlig ferdsel kan fortsatt være minelagt. Det oppfordes derfor til ikke å bevege seg utenfor hovedveiene på landsbygda, og heller ikke gå utenfor tempelområdene.

Trafikksikkerhet
Veiene i Kambodsja er generelt dårlige og reiser etter mørkets frembrudd øker risikoen for ulykker. Mange kjøretøyer kjører uten lys og kveg kan befinne seg i veibanen. Det er ikke uvanlig med landeveisrøveri i de nord-østlige provinsene, som kan involvere udisiplinert politi- og militærpersonell. Et høyt antall utlendinger har vært involvert i motorsykkelulykker. Reiser med båt medfører også en viss ulykkesrisiko ettersom båter ofte er dårlig vedlikeholdt og overlastet samt sjelden utstyrt med redningsvester. I tillegg er det fare for væpnede ran på Kambodsjas elvebåter. Pirater opptrer på Kambodsjas kyst. Innlandske flyruter er svært begrensede og blir ofte kansellert. Vedlikeholdet av nasjonale fly kan være mangelfullt. Kambodsjanske tog og skinneganger er dårlig vedlikeholdt og kan medføre ulykker.