A | A | A
Norway’s official websites abroad

Landinformasjon

Politisk system: Myanmar styres av en sivil regjering som ledes av en president. Statsoverhode: President Thein Sein (tiltredelse 30. mars 2011) Utenriksminister:  Wunna Maung Lwin (tiltredelse 01. april 2011)   Politiske partier Regjeringspartiet USDP (Union Solidarity and Development Party) vant en klar majoritet ved valget 7. november 2010. Valget ble bredt kritisert for ikke å være f Les mer

Valuta (Kyat): 1 NOK = ca. 150 MMK (Mars 2013) BNP:  USD 50,514 mill (2013 est.) BNP vekstrate: 5,4 % (2013 est.) BNP per innbygger:  3.188 USD i PPP (2013 est.) Arbeidsledighet: 5,4% (2012 est.) Inflasjon: 7,3 % (2013 est.) Kilder: The Economist Intelligence Unit og CIA På tross av store naturressurser lever mange i Myanmar i fattigdom. Fravæ Les mer

Myanmar har gjennomgått omfattende endringer de siste årene, og Norges bilaterale forbindelser med landet har endret seg som følge av dette. I januar 2012 ble Norges oppfordring til bedrifter om ikke å investere i Myanmar opphevet. Norge var frem til 2012 tilsluttet EUs fellesholdning til Myanmar som innebar målrettede og begrensende sanksjoner som våpenembargo, visumnekt for sentrale medlemmer... Les mer