A | A | A
Norway’s official websites abroad

Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 29.04.2013 //

Myanmar har gjennomgått omfattende endringer de siste årene, og Norges bilaterale forbindelser med landet har endret seg som følge av dette. I januar 2012 ble Norges oppfordring til bedrifter om ikke å investere i Myanmar opphevet. Norge var frem til 2012 tilsluttet EUs fellesholdning til Myanmar som innebar målrettede og begrensende sanksjoner som våpenembargo, visumnekt for sentrale medlemmer av militærregimet og deres familiemedlemmer og frys av midler for medlemmer av regimet. I april 2012 ble også disse sanksjonene suspendert for et år i påvente av den videre utviklingen, for de ble besluttet løftet 22. april 2013. I dag er det kun våpenembargo som gjenstår. Det er foreløpig begrenset, men økende, økonomisk samhandel mellom Norge og Myanmar, og selv om få norske bedrifter så langt er etablert i Myanmar er det nå stor interesse for landet.

Den politiske kontakten har vært tett de siste årene, og Norge har fulgt den demokratiske utviklingen tett. Utviklingsminister Erik Solheim besøkte Myanmar som første norske minister i januar 2009. Besøket ble foretatt sammen med den danske utviklingsministeren Ulla Tørnæs og fokus var på oppfølging etter syklonen Nargis. I juni 2010 gjennomførte Solheim et nytt besøk. Statssekretær Gry Larsen besøkte Myanmar i april 2010. Begge hadde politiske samtaler i hovedstaden Nay Pyi Taw, i tillegg til feltbesøk og møter i Yangon.

Espen Barth Eide besøkte Myanmar i mai og oktober 2011 som statssekretær. Der hadde han offisielle møter med myndighetene i Nay Pyi Taw, samt med politiske partier, sivilsamfunn, FN og Aung San Suu Kyi. Utviklingsminister Solheim gjennomførte enda to offisielle besøk i oktober og november 2011, hvor han som første vestlige minister møtte med President U Thein Sein i Nay Pyi Taw. Bakgrunnen for besøket var de nylige løslatelsene av en håndfull politiske fanger og en styrkning av det bilaterale samarbeidet de to landene i mellom. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre besøkte Myanmar i januar 2012, samme måned som det ble besluttet å fjerne den særnorske oppfordringen om ikke å handle med eller investere i Myanmar. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av den positive utviklingen som har funnet sted i Myanmar siden den nye regjeringen kom til makten. Norge var fortsatt tilsluttet EUs sanksjonsregime, men dette ble suspendert i april 2012.

I november 2012 besøkte statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Espen Barth Eide Myanmar i forbindelse med åpningen av et norsk ambassadekontor i Yangon, og møtte blant andre president U Thein Sein. Statsministeren møtte igjen U Thein Sein i februar 2013, da presidenten startet sin første offisielle reise til Europa med tre dager i Norge. I forbindelse med dette møtet erklærte Jens Stoltenberg at Norge har besluttet å oppgradere sin diplomatiske tilstedeværelse i Myanmar ved å opprette en egen ambassade i landet.

I april 2013 besøkte handels- og industriminister Trond Giske Yangon og Nay Pyi Taw med en delegasjon fra norske selskaper interessert i å investere i Myanmar. Delegasjonen fikk en innføring i mulighetene og utfordringene som ligger i å investere i landet, og fikk møtt med mulige samarbeidspartnere. Statsråden fikk i tillegg møter med blant andre president U Thein Sein og Daw Aung San Suu Kyi, og diskuterte reformprosessen og hvordan norske selskaper kan investere ansvarlig slik at det kan ha en positiv effekt på Myanmars utvikling.

Norsk ambassade og/eller konsulat
Myanmar er sideakkreditert den norske ambassaden i Thailand.


Myanmars ambassade til Norge

Myanmars ambassade i London er sideakkreditert til Norge.
Adresse: 19A, Charles St, London W1J 5DX
Tel: (+44) (0)2 07629 6966, 020 7499 8841
Faks: (+44) (0)20 7629 4169
E-post: