A | A | A
Norway’s official websites abroad

Økonomi

Sist oppdatert: 26.04.2013 //

Valuta (Kyat): 1 NOK = ca. 150 MMK (Mars 2013)
BNP: USD 50,514 mill (2013 est.)
BNP vekstrate: 5,4 % (2013 est.)
BNP per innbygger: 3.188 USD i PPP (2013 est.)
Arbeidsledighet: 5,4% (2012 est.)
Inflasjon: 7,3 % (2013 est.)

Kilder: The Economist Intelligence Unit og CIA

På tross av store naturressurser lever mange i Myanmar i fattigdom. Fraværet av monetær og fiskal stabilitet førte til makroøkonomisk ubalanse, herunder inflasjon og en vekslingskurs som overevaluerte den burmesiske kyat. En viktig del av reformene i landet siden 2011 har vært å forene den offisielle og den uoffisielle vekslingskursen.

Praksisen med å trykke mer penger for å finansiere økende budsjettunderskudd, som har ført til inflasjon på over 30 %, ser nå imidlertid ut til å bli erstattet med utstedelse av statsobligasjoner. De siste årene har landet sett en betydelig reduksjon av inflasjonsraten. I tillegg har landet nylig fått slettet store deler av sin utestående utenlandsgjeld, noe som også bidrar til mer kontroll på økonomien. Norge har slettet alle Myanmars gjenstående gjeld til landet.

I følge nasjonale myndigheter befinner 25,6% av Myanmars befolkning seg under den nasjonale fattigdomsgrensen. Syklonen Nargis (mai 2008) rammet jordbrukssektoren og fiske spesielt, i tillegg til de enorme ødeleggelsene av infrastruktur. Jordbruk utgjør omlag 60 % av BNP og mesteparten av landets eksport. Myanmar har også store energiressurser som ojle, gass og vann. Landet ble også hardt rammet av den globale økonomiske krisen. Offisielle statistikker på handel og investeringer likevel er usikre. De offisielle tall på utenlandsk handel har vært sterkt underestimert pga. størrelsen på uformell sektor og uoffisiell grensehandel. Myanmar produserer i tillegg opium og er en stor produsent av methamphetaminer.

Storparten av utviklingshjelpen utenfra opphørte etter nedslagene på demokratibevegelsen f.o.m. 1988. Påfølgende økonomiske sanksjoner har minsket tilgangen på utenlandsk valuta. Med en åpning av økonomien som følge av fjerning av internasjonale sanksjoner mot landet har den legale internasjonale handelen økt, noe som har ført til økt økonomisk vekst.