A | A | A
Norway’s official websites abroad

Nøkkelinformasjon

26.03.2013 //

Offisielt navn: Republic of the Union of Myanmar
Hovedstad: Nay Pyi Taw
Største byer: Yangon (ca. 4 mill), Mandalay (ca. 800.000), Mawlamyaing (ca. 300.000), Pathein (ca. 200.000)
Språk: Burmesisk (offisielt språk). Etniske minoritetsgrupper har sine egne språk.
Flateinnhold: 678,500 km²
Folketall: ca. 60,4 mill. (2012 est)
Befolkningsvekst: 0,9 % (2008 est.)


Pga mangelfull offisiell statistikk er tallene for Myanmar estimater.

Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
APT, ARF, AsDB, ASEAN, CP, FAO, FN, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ITU, NAM, OPCW, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO