A | A | A
Norway’s official websites abroad

Reiseinformasjon

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Størst risiko er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, søke informasjon lokalt om eventuelle risikoer og utfordringer, og ta fornuftige forholdsregler. Les mer om dette under generelle råd til reisende .... Les mer

For innreise til Myanmar kreves turistvisum (gyldig for 4 uker) eller forretningsvisum (gyldig for 10 uker). Det kreves normalt at passet har gyldighetstid på 6 måneder etter innreise. Norske statsborgere har mulighet til å søke om visum ved ankomst til Myanmar (Visa On Arrival). Ordningen gjelder imidlertid KUN FORRETNINGSREISENDE – IKKE TURISTER. Spørsmål om visum til Myanmar må rettes til... Les mer

Strøm/nettverk: Det er både telefonlinjer og mobilnett. Mobilnettet er ikke spesielt godt utbygd på mer avsidesliggende steder, men fungerer godt de fleste steder turister ferdes. Mobiltelefoner med norsk abonnement vil imidlertid ikke ha dekning (roaming) i Myanmar. Det er derimot mulig å kjøpe kontantkort i Myanmar selv om dette er nokså dyrt. Det er også mulig å leie telefon med forhåndsbeta... Les mer

Myanmars største religion/livssyn er buddhismen. Ved besøk til religiøse steder vil bruk av shorts og skjorte uten ermer kunne virke støtende. Man må ta av seg sokker og sko ved besøk av templer. Burmesisk er det største språket i Myanmar, men mange minoritetsgrupper har egne språk. Med bakgrunn i fortiden som britisk koloni er engelskkunnskapene generelt gode. Straff for narkotikaforbrytelser... Les mer

Situasjonen kan tidvis være spent i Myanmar. Alle nordmenn i landet oppfordres til å vise aktsomhet og unngå eventuelle demonstrasjoner og større folkemengder. Videre oppfordres nordmenn til å registrere seg ved ambassaden i Bangkok. Les mer

I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store regnfall føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre reiseframkomst langs veier og toglinjer. Det sørlige Myanmar (Irrawaddy-deltaet), inkludert hovedstaden Yangon, ble rammet av syklonen Nargis i mai 2008. Syklonen førte til store ødeleggelser og tap av anslagsvis 130.000 menneskeliv. Regionen står overfor store utfordringer i lang tid... Les mer