A | A | A
Norway’s official websites abroad

Informasjon til nordmenn i Myanmar

Sist oppdatert: 16.11.2011 // Situasjonen kan tidvis være spent i Myanmar. Alle nordmenn i landet oppfordres til å vise aktsomhet og unngå eventuelle demonstrasjoner og større folkemengder. Videre oppfordres nordmenn til å registrere seg ved ambassaden i Bangkok.

Alle nordmenn i Myanmar oppfordres til å registrere oppholdet slik at ambassaden har mulighet til å ta kontakt ved behov. Registrering foretas ved Reiseregistreringsportalen.

Den norske ambassade i Bangkok kan kontaktes på:
Norsk telefonnr.: 23 95 74 00
Thailansk telefonnr.: +66 (0)2 204 6500   
Fax: +66 2262 0218
E-post: .

Den britiske ambassaden i Yangon representerer norske myndigheter i konsulære spørsmål og kan også yte nødvendig assistanse til nordmenn i Myanmar ved krisesituasjoner. Den britiske ambassade i Yangon holder til i 80 Strand Road og har telefonnummer +951 370863, faksnummer +951 370866 og e-post .