A | A | A
Norway’s official websites abroad

Naturkatastrofer

15.08.2013 //

I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store regnfall føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre reiseframkomst langs veier og toglinjer.

Det sørlige Myanmar (Irrawaddy-deltaet), inkludert hovedstaden Yangon, ble rammet av syklonen Nargis i mai 2008. Syklonen førte til store ødeleggelser og tap av anslagsvis 130.000 menneskeliv. Regionen står overfor store utfordringer i lang tid fremover som følge av syklonen.