A | A | A
Norway’s official websites abroad

Sikkerhetssituasjonen i Myanmar

Sist oppdatert: 30.04.2013 //

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Størst risiko er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, søke informasjon lokalt om eventuelle risikoer og utfordringer, og ta fornuftige forholdsregler. Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Reisende oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Trafikksikkerhet
Reise langs landeveiene kan være utrygt, spesielt i regntiden (juni til september) da veier ofte oversvømmes og broer blir ødelagt. Toglinjene i Myanmar er ikke alltid pålitelige. Bilparken i Myanmar er gammel, og drosjer er gjerne i dårlig teknisk stand. Transportsikkerhet kan dermed være en utfordring. Innenriksflyvninger i landet har tidligere vært utsatt for ulykker, men flyparken er i ferd med å fornyes.

Terror og kriminalitet
Bombeeksplosjoner har forekommet, også i Yangon. Disse kan være rettet mot sivile mål, herunder mot steder hvor turister også ferdes. Reisende til Myanmar bør derfor være oppmerksom på risikoen for slike hendelser og utvise generell aktsomhet.

Utlendinger ferdes generelt trygt i Myanmar. Det er sjelden å høre om overfall og ran, men dette kan selvsagt forekomme. Turister bør derfor ta normale forholdsregler og ikke utsette seg for unødig risiko.

Reiser utenfor offisielle turistsoner
Myanmar har lenge vært preget av etnisk konflikt, og dette har noen virkning på sikkerhetssituasjonen i visse landsdeler også i dag. Til de vanlige turistdestinasjonene er det bevegelsesfrihet, men det er restriksjoner på bevegelsesfrihet noen steder. Turister kan som regel bare reise innenfor områder som er offisielle turistområder, og må søke tillatelse hos turistmyndighetene for å reise utenfor disse områdene. For de som benytter reisebyrå eller hoteller, vil disse være godt kjent med hvilke områder som det er behov for tillatelser.

Deler av landet (spesielt grenseområdene til Thailand) er ustabile grunnet sammenstøt mellom myndighetene og væpnede etniske grupper. Reisende til Rakhine-staten bør være oppmerksom på at det kan forekomme uroligheter i enkelte områder, og henstilles derfor til å følge anvisninger fra myndighetene og holde seg oppdatert om den aktuelle situasjonen. Det er fortsatt en pågående voldelig etnisk konflikt nord i landet i Kachin-staten, som grenser til både Kina og India. Ellers i landet har flere etniske områder skjøre våpenhvileavtaler. Det er også landminer langs grensen mellom Thailand og Myanmar. Tilgang til disse områdene er i stor grad begrenset. Ambassaden henviser til Storbritannias Ambassade i Yangon for oppdatert informasjon om situasjonen.

Det gjøres oppmerksom på at Norge ikke har ambassade i Myanmar og at ambassadens ansatte ikke kan reise utenfor de vanlige turistområdene uten selv å ha reisetillatelse fra myndighetene. Dette kan bidra til å vanskeliggjøre konsulær assistanse til norske turister i Myanmar. For nærmere informasjon om reisetillatelser bør det tas kontakt med Myanmars ambassade i London. For informasjon om konsulær bistand, se informasjon til nordmenn i Myanmar.