A | A | A
Norway’s official websites abroad

Lokale skikker, språk, lover og regler

Sist oppdatert: 16.11.2011 //

Myanmars største religion/livssyn er buddhismen. Ved besøk til religiøse steder vil bruk av shorts og skjorte uten ermer kunne virke støtende. Man må ta av seg sokker og sko ved besøk av templer.

Burmesisk er det største språket i Myanmar, men mange minoritetsgrupper har egne språk.

Med bakgrunn i fortiden som britisk koloni er engelskkunnskapene generelt gode. Straff for narkotikaforbrytelser kan variere mellom mindre bøter til 15 års fengsel og kan også medføre dødsstraff.

Homoseksualitet er forbudt ved lov i Myanmar.