A | A | A
Norway’s official websites abroad

Thailandsk trafikk og leie av kjøretøy

Desverre forekommer det mange uhell og ulykker ved leie av motorsykler, vannscootere og bil i Thailand. Ambassaden vil advare mot å inngå leieforhold hvor det ikke eksplisitt inngår forsikring.

Sørg for riktig førerkort

For å kjøre i Thailand må man ha internasjonalt førerkort (for opphold inntil tre måneder) og thailandsk førerkort hvis man skal være her lengre. Se egen side om førerkort i Thailand.

Forsikring

Ved mange tilfeller hvor det oppstår trafikkskader på personer eller materiell viser det seg at forsikringen ikke dekker  egne personskader, tredje-persons skader eller materielle skader. Egen reiseforsikring vil ofte ikke dekke slike tilfeller. En fullgod forsikring ved leie av kjøretøy i Thailand fås normalt bare gjennom større internasjonale bilutleiefirmaer. For motorsykler og vannscootere er det i regelen ingen forsikring som gjelder. Det advares derfor mot å leie kjøretøy uten at det eksplisitt følger med en forsikring som dekker egen person, tredje person og materielle skader.

Annen trafikkultur

Det er venstrekjøring i Thailand og trafikkbildet i Thailand kan i tillegg være uoversiktlig. Vikeplikt og forkjørsrett gjelder ikke på samme måte som vi kjenner det i Norge. Det er dessverre et faktum at det spesielt rundt nyttår og Songkran er mange trafikkulykker, ofte pga mye trafikk, promillekjøring eller kjøring i rusmiddelpåvirket tilstand. Hvert år dør det hundrevis av mennesker i trafikkulykker i hver av disse to høytidene. Motorsyklister uten hjelp er spesielt utsatte.

Leie av kjøretøy

Vær oppmerksom på at det kan forekomme tilfeller av svindel i forbindelse med utleie av bil, motorsykkel, vannscooter etc., hvor man for eksempel kan bli presset til å betale for skader man selv ikke har påført kjøretøyet. Man bør ikke legge igjen pass som sikkerhet ved leie av kjøretøy.