A | A | A
Norway’s official websites abroad

HJELP TIL MED Å STOPPE OVERGREP MOT BARN - DINE OBSERVASJONER KAN GJØRE FORSKJELL!

Hvis du har mistanke om seksuelle overgrep mot barn er det viktig at du gir politiet tips om dette så snart som mulig.

De nordiske politiutsendingene i Bangkok arbeider mot grenseoverskridende grov kriminalitet.

Et av de områder som enheten arbeider med er seksuelle overgrep mot barn og reisende seksualforbrytere.

Tips politiet ved det nordiske sambandskontoret i Bangkok dersom du har informasjon om eller har mistanke om seksuelle overgrep mot barn i Sydøstasia.