A | A | A
Norway’s official websites abroad

Økonomi

Sist oppdatert: 25.07.2014 //

Valuta: Thai Baht (THB)
Vekslingskurs: 1 NOK = Ca. 5,10
BNP: USD 400 mrd (2014)
BNP vekstrate: 3,1 % (2013)
BNP per innbygger: USD 5.900 (2013)
Arbeidsledighet: 0,7 % (2013 est.)
Inflasjon: 2,2 % (2013 est.)

En velutviklet infrastruktur, en liberal og stort sett investeringsvennlig økonomisk politikk, og en sterk eksportsektor preger Thailands økonomi, som er Sørøst-Asias nest største (etter Indone­sia). Eksport av maskiner, elektronikk, landbruksvarer og smykker utgjør mer enn halvparten av landets BNP og er økonomiens største drivkraft. Kina er største eksportmarked. Turisme utgjør en større andel av BNP (ca 6 %) enn noe annet land i Asia, og veksten er størst i antall turister fra Russland, Kina, Sør-Korea, India og Midtøsten. Samtidig jobber nær halvparten av Thailands arbeidere fortsatt i en relativt uproduktiv landbrukssektor. Thailand er i dag likevel en av verdens største riseksportører, og verdens tredje største fiskeeksportør etter Kina og Norge.