A | A | A
Norway’s official websites abroad

Politikk

Sist oppdatert: 25.07.2014 //

Statsform: Kongedømme.
Statsoverhode: Kong Bhumibol Adulyadej, 5. desember 1927
Forsamling: Thailands nasjonale forsamling basert på et tokammersystem bestående av et senat (Wuthisapha) med 150 seter og representantenes hus (Sapha Phuthaen Ratsadon) med 500 seter.
Regjeringssjef:
Utenriksminister:
Forrige nasjonale valg: 3. juli 2011
Neste nasjonale valg:

Innenrikspolitikk

Den thailandske hærsjefen erklærte torsdag 22. mai 2014 at de militære hadde overtatt makten i landet og at den sivile regjeringen var avsatt. Dette var det 12. militærkuppet i Thailand siden det eneveldige kongedømmet ble avskaffet i 1932. Militærjuntaen har erklært at demokratiske valg ikke vil bli gjennomført før omfattende omfattende politiske reformer er gjennomført, tidligst høsten 2015.

I det sørlige Thailand fortsetter den langvarige konflikten mellom thailandske myndigheter og separatist­krefter blant den malayisk-muslimske minoriteten i de tre provinsene Pattani, Yala og Narathiwat. Kon­flikten kan spores langt tilbake i historien, men det har siden 2004 funnet sted en eskalering av terror- og voldshand­linger, som hittil har krevd i størrelsesorden 5000 menne­skeliv.

Utenrikspolitikk  

Thai­land har spilt en tradisjonell brobyggerrolle i ASEAN-kretsen, med nære bånd til Kina og et historisk alliansefellesskap med USA, og kan på nytt bli et naturlig knutepunkt i ASEAN dersom den innenrikspolitiske situasjonen stabiliseres.

Grensekonflikten mellom Thailand og Kambodsja, som har vært kilde til bilateral friksjon helt siden Kambodsjas uavhengighet i 1953, brøt ut igjen med militære sammenstøt i februar 2011. Konflikten dreier seg på overflaten om uavklarte grenselinjer i et 4,6 kvadratkilometer stort område rundt Preah Vihear-tempelet. Selve tempelet ble i 1962 tilkjent Kambodsja av Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. I oktober 2008 brøt det ut kamper i grenseområdet i forbindelse med at tempelet ble satt på UNESCOs verdensarvliste mot Thailands vilje.