A | A | A
Norway’s official websites abroad

Helsemessige forhold og vaksiner

Sist oppdatert: 21.02.2014 //

Det har det siste året vært observert en økning i antall tilfeller dengue-feber i Thailand, disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel - også på dagtid. Les mer om sykdommen her.

I noen områder i Thailand forekommer malaria. Vaksinebehov kan være avhengig av hvilken type reise man skal gjennomføre og hvor i landet man skal oppholde seg. Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Thailand.

Når det gjelder generelle helseråd bør man ikke drikke vann fra springen. Sanitærforholdene på de aller fleste hoteller og restauranter er tilfredsstillende. Det finnes gode private sykehus i Thailand, men man bør ha reiseforsikring for enkelt å få dekket nødvendige utlegg ved eventuell ulykke eller sykdom.