A | A | A
Norway’s official websites abroad

Innreisebestemmelser

Sist oppdatert: 05.06.2014 //

Visum til Thailand

Norske borgere på turistbesøk kan oppholde seg i Thailand i inntil 30 dager med gyldig pass uten å søke om visum. Hvis man ankommer uten gyldig pass risikerer man å måtte reise tilbake til utgangspunktet uten å slippe inn i Thailand. OBS - Personer med norske diplomat-, tjeneste- og utlendingspass (grønt reisedokument for flyktninger og blått resedokument for personer med opphold på humanitært grunnlad) trenger visum til Thailand. Det er kun ordinære norske politipass som er visumfrie.

Ved ankomst internasjonal flyplass i Thailand får norske borgere et innreisestempel i passet som er gyldig i 30 dager. Ved andre grensepasseringer fra naboland gis det kun et 15-dagers innreisestempel. Det er ikke tillatt å ta seg arbeid i Thailand på disse stemplene og de regnes ikke som regulære visa. 

Ambassaden råder alle til å sørge for at både utreisestempel og innreisestempel innføres i passet av thailandske immigrasjonsmyndigheter på grenseovergangen. Av ulike grunner forekommer det at tjenestemannen ved grenseovergangen ikke stempler passet ditt ved utreise. Man bør alltid påse at dette gjøres. Dersom utreisestempel ikke kan finnes i passet, vil man få problemer ved ny innreise, selv ved samme grensestasjon. Bruk sunn fornuft og vær årvåken ved grensepassering. 

Dersom man skal være lenger enn 30 dager, må visum søkes fra en thailandsk ambassade før ankomst.  Det er ikke tillatt å ta seg arbeid med turistvisum. Det er visumplikt for innehavere av norske diplomat- og tjenestepass.

Oversittes innreisestempelets eller visumets varighet risikerer man å bli holdt i varetekt, bøtelagt og deportert ut av landet på egen regning. Bøtene for overskridelse er på THB 500 pr. dag, opp til et maksimum på THB 20 000. Ifølge thailandske myndigheter vil opphold som overstiger 42 dager av visumets eller innreisestempelets varighet alltid medføre arrestasjon. I tillegg risikerer man å bli nektet adgang til Thailand i fremtiden.

For oppdatert informasjon om de thailandske visumbestemmelsene anbefales det å ta kontakt med:

Den kongelige thailandske ambassade
Eilert Sundts gt 4
0259 Oslo

Hjemmeside: www.thaiembassy.no

Telefon: +47 22 12 86 60
Telefax: +47 22 04 99 69
E-post:

Visaseksjon: +47 22 12 86 69 - 70
E-post:

Eller besøk internettsidene til
Det thailandske Utenriksdepartement.

Falske stempler i pass

Ambassaden vil på det sterkeste advare mot å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å fornye oppholdstillatelser i Thailand. Gi derfor aldri passet til andre. På grunn av svartebørspriser hender det at man aldri får passet sitt igjen. 

Mange europeiske ambassader, inkludert den norske, har den siste tiden måtte gi bistand til medborgere som har fått problemer med politiet fordi oppholdstillatelsene (stemplene) var falske. Man risikerer både fengsel, bot og til dels høy kausjon dersom man har falske stempler i passet. I tillegg risikerer man både fengsel, bot og deportasjon for “overstay” dersom den lovlige oppholdstillatelsen er gått ut. Ambassaden råder derfor alle til å forlate landet og returnere til landet på lovlig måte og sørge for at passet blir stemplet av thailandske immigrasjonsmyndigheter ved grenseoverganger.