A | A | A
Norway’s official websites abroad

Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 25.07.2014 //

Thailand har et tropisk monsunklima med regntid juni – oktober. I regntiden er det stor sannsynlighet for lokale oversvømmelser, særlig i nærheten av elver og i lavtliggende områder. Jordskred forekommer også i regntiden. Thailand ble hardt rammet av tsunamien 26. desember 2004, men ligger et stykke fra de mest aktive jordskjelvsonene. Som følge av jordskjelvet 26. desember 2004 utenfor Sumatra (Indonesia) mener enkelte eksperter at også Thailand vil være mer jordskjelvutsatt i fremtiden.

Forholdsregler for håndtering av jordskjelv

Forberedelse

Avtal på forhånd møteplass utenfor boligen på et åpent sted. Alle familiemedlemmer må være klar over hvor hovedkranen til gassledningen befinner seg.

Det kan være lurt å ha en ferdigpakket sekk lett tilgjengelig ved utgangsdøren som inneholder relevante dokumenter og ting for en jordskjelvssituasjon. Ikke fyll sekken med mer enn hva hver person i familien kan bære. Følgende ting bør være på plass:

 • Kopi av relevante sider i passet
 • Ekstra fotografier av familiemedlemmer
 • Personlige dokumenter samt liste over verdisaker i leiligheten
 • Joggesko
 • Penger i lokal valuta samt USD
 • Toalettveske med hygieniske artikler og smertestillende medisiner, plaster og forbindingssaker
 • Vann nok til ett døgn
 • Tørrmat/hermetikk
 • Lommelykt med ekstra batterier
 • Fløyte, gjerne på nøkkelknippe sammen med minilommelykt.

 

Under skjelvet

Dukk på nærmeste sikre sted, gjerne under bord, dørkarm e.l. og hold deg fast til skjelvet er over. Hold deg unna ting som kan falle ned og glass som kan knuses. Et jordskjelv varer sjeldent mer enn 1 minutt, det vil oppleves som kort, voldsomt og intenst. Man vil ha svært kort tid til å handle.

 • Ikke løp ut: Du kan bli truffet av fallende gjenstander.
 • Om du er ute: Søk et åpent sted, unngå husvegger, murer og stolper. En stor åpen plass er det beste. Om du befinner deg ved sjøen må man være klar over fare for tsunami.
 • Om du er i bil, stans og parker i veikanten og bli sittende. Unngå broer.
 • Er du i båt vil det være lurt å trekke vekk fra kystlinjen, da det er her en potensiell tsunami vil være kraftigst.  
 • Like etter skjelvet
 • Situasjonen kan virke håpløs like etter et skjelv, men det er viktig å holde seg samlet og sette i gang med det som må gjøres umiddelbart i tilfelle kraftige etterskjelv.
 • Beskytt mot ild: Forsøk å slukke branntilløp. Steng hovedkran for gass og hovedbryter for det elektriske anlegget. Om gassledningen er skadet, åpne vinduer.
 • Vær rolig: ikke få panikk, men hold fokus på hva som er viktig for å sikre situasjonen.
 • Hjelp skadde: Gi førstehjelp og prøv å tilkalle profesjonell hjelp. Om du selv er skadet er det viktig at du ikke bruker mer krefter en nødvendig.
 • Tapp vann i badekar: Det kan fort oppstå mangel på vann, fyll alle tilgjengelige beholdere.
 • Lytt til tv og radio: Om du har tilgang, kan du få livsviktige oppdateringer og informasjon via tv eller radio.
 • Vurder å forlate bygningen: Om du fremdeles befinner deg innendørs, legg en strategi for å forlate bygningen. Bruk aldri heis.
 • Finn familiemedlemmer: Vurder om du skal lete etter savnede familiemedlemmer. Husk at hjemmet vil være et naturlig samlingspunkt og det kan være like lurt å bli.
 • Gi beskjed: Om du forlater huset, sett beskjed på døren om hvor du drar og med hvem.
 • La bilen stå: blokkerte veier gjør det vanskelig for hjelpemannskap å ta seg frem.
 • Unngå skadde bygninger: etterskjelv kan føre til at de kollapser helt.
 • Hvis du er fanget: hvis bygningen du befinner deg i har delvis kollapset og du er innestengt, dekk til ansiktet med et klede. Prøv å kommunisere til utsiden at du trenger hjelp. Ikke lag ild da gasslekkasjer kan ha forekommet.

 

Når du har fått god oversikt over situasjonen og føler deg trygg i omgivelsene må du vurdere hvordan man best kan nå ut til familiemedlemmer, arbeidsgivere eller norske myndigheter for å melde om hvordan man har det. Mobilt nett blir fort overbelastet i slike situasjoner, og vanlige telelinjer kan være satt ut av spill. Kommuniser med andre rundt deg for å dele informasjon samt organisere nødvendige tiltak for å sikre situasjonen.