A | A | A
Norway’s official websites abroad

Bombeangrepet i Bangkok

Sist oppdatert: 18.08.2015 // Eksplosjon i Bangkok. Råd til nordmenn:

Thailandsk politi bekrefter at eksplosjonen i Bangkok mandag 17.08 var forårsaket av en bombe. Politiet etterforsker saken. Den 18.08. eksploderte en ny bombe ved Sathorn-pier. Det er ikke meldt om personskader.

Så langt er det ingen indikasjon på at nordmenn er rammet.

Ambassaden arbeider gjennom ulike kanaler med å skaffe seg oversikt over skadde og drepte med tanke på eventuelle berørte nordmenn.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Ambassaden anbefaler derfor alle nordmenn som oppholder seg i det sentrale Bangkok å være årvåkne. Reisende rådes også til å følge med på både lokale og internasjonale medier om utviklingen i situasjonen, samt å lytte til lokale myndigheters råd og anvisninger.

Nordmenn som oppholder seg i Bangkok anbefales å informere sine pårørende om at en er i god behold.

Publikum kan kontakte UDs Operative Senter ved spørsmål. Telefon: 23 95 00 00 

 


 

Reisende til Thailand oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Det er utstedt offisielt reiseråd for de fire sørligste provinsene i Thailand, dvs. at Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Songkhla, Pattani, Yala og Narathiwat. Les mer om dette her.

Politiske demonstrasjoner

Politiske demonstrasjoner forekommer i Bangkok og andre steder. Myndighetene vil kunne innføre ekstraordinære sikkerhetstiltak i forbindelse med dette. Av sikkerhetshensyn bør man holde seg unna store folkeansamlinger og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, både på dagtid og etter mørkets frembrudd. Dette gjelder også bevegelige demonstrasjonstog. Man bør vise generell aktsomhet, ta fornuftige forholdsregler, etterkomme anvisninger og lytte til råd fra lokale myndigheter, og holde seg orientert om den aktuelle situasjonen. De engelskspråklige avisene The Nation og Bangkok Post er kilder til informasjon. Man bør også være oppmerksom på hensatte pakker/bager og rapportere mistenkelig oppførsel til lokalt politi (nødtelefon 191). Les mer om dette temaet på Utenriksdepartementets landsider.

Kriminalitet

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Kriminaliteten i forhold til turister i Thailand er relativt lav, men man bør passe godt på verdisaker. Safen på hotellet bør benyttes. Veskenapping og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer. Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt eller kopi av dette på seg. Ta alltid flere kopier av passet og sørg for å ha en kopi med deg til enhver tid.

Terror

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, og også i Thailand er det en generell terrorrisiko. Dette gjelder ikke minst i de aller sørligste provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla (se reiseråd).  

 

I tillegg til bombene 17. og 18. august har det etter kuppet har det også forekommet enkelte mindre bombeeksplosjoner på sentrale steder i Bangkok sentrum som man antar er politisk motiverte. Den 10. april 2015 eksploderte en bilbombe i parkeringshuset under kjøpesenteret Central Festival i Bho Phut på ferieøya Koh Samui. Flere mennesker ble skadet og hendelsen etterforskes som et mulig terroranslag.

Man bør dermed generell vise aktsomhet, ta fornuftige forholdsregler, etterkomme anvisninger og lytte til råd fra lokale myndigheter, og holde seg orientert om den aktuelle situasjonen.

Grensen til Kambodsja

Det har fra tid til annen funnet sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Khao Phra Viharn-tempelet (Preah Vihear), ca. 600 km øst for Bangkok og i Surin-provinsen rundt Ta Kwai-tempelet ca. 450 km øst for Bangkok. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Grensen til Myanmar

På myanmarsk side av grensen har det forekommet trefninger mellom regjeringssoldater og væpnede opposisjonsgrupper. Norske borgere som oppholder seg i grenseområdet bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Øvrig

Det er forholdsvis enkelt å ta seg frem i Thailand, det være seg med fly, tog, buss eller taxi. Særlig på landeveiene forekommer det imidlertid et høyt antall trafikkulykker. Man bør holde seg til de større, anerkjente busselskapene og ”se an” sin sjåfør om man leier taxi for lengre turer. I Bangkok finnes gode og rimelige taxier med taksameter. Det har forekommet at taxisjåfører på nattestid har overfalt enslige passasjerer, gjerne kvinnelige, særlig utenfor bykjernen.

Man bør spørre reisearrangør, hotell eller lokale myndigheter om variasjoner i lokale badeforhold, for eksempel om strømforhold og/eller forekomst av giftige maneter - særlig kubemanet (box jellyfish). Å bli brent av en slik manet kan føre til dødsfall, og forekomster av slike maneter syntes å være økende.

I regntiden (normalt mai/juni - oktober, men med lokale variasjoner) kan hele landet rammes av lokale oversvømmelser. Informasjon om lokale værforhold finnes hos Thailands meteorologiske institutt.