A | A | A
Norway’s official websites abroad

Lokale skikker, språk, lover og regler

Sist oppdatert: 25.07.2014 //

Flertallet i Thailand er buddhister og de aller fleste verdsetter sin religion og sitt kongehus meget høyt. Det er strenge straffer for majestetsfornærmelse. Tradisjonelt kler man seg relativt konservativt. I templer skal knær og skuldre være dekket og man tar av seg skoene. På badesteder og i de store byene er lettere påkledning akseptert.

Det offisielle språket i Thailand er thai, men både i næringslivet og på turiststeder snakker mange brukbart engelsk.

Straffenivået  i Thailand er relativt høyt - også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av den offentlige orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn). Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

All bruk av narkotiske stoffer er forbudt i Thailand og straffeforfølges. Thailand har dødsstraff for grovere narkotika- og voldskriminalitet.