A | A | A
Norway’s official websites abroad

Thai-norske barn i Thailand

Informasjon til foreldre med Thai-norske barn i Thailand.

Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i Norge. Rettigheter og plikter til barn bosatt i Thailand, er i utgangspunktet regulert av lovverket i Thailand.

Den norske ambassaden i Bangkok har defor laget en brosjyre som er ment som en hjelp til både barn og foreldre som vil vite hvilke rettigheter barna har etter norsk rett, selv om man er bosatt i utlandet. Brosjyren er tilgjengelig ved ambassaden.

Teksten fra brosjyren kan lastes ned her:

Norsk
Thai
Nedlastningsvennlig versjon