A | A | A
Norway’s official websites abroad

Advarsel mot "Express Marriage"

Ambassaden har i senere tid sett flere tilfeller av at nordmenn har inngått ekteskap i Thailand uten å følge de foreskrevne regler. Ambassaden vil på det sterkeste advare mot å benytte byråer og andre som reklamerer med at de kan sørge for "Express Marriage" ved å legalisere ekteskapsdokumenter på vegne av utenlandske ambassader.

Spesielt ett distriktskontor i Bangkok - Sathorn distriktskontor - har utstedt vigselsattester for disse byråene uten at de nødvendige dokumenter fra Norge har vært verifisert av den norske ambassaden i Bangkok. Ambassaden vil understreke at ingen utenforstående byråer kan legalisere norske dokumenter. Det kan bare skje ved den norske ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya. Thailandske vigselsattester som er utstedt uten å ha fått de underliggende norske dokumenter legalisert, vil ikke bli akseptert av norske myndigheter, ettersom det ikke foreligger bevis på at ekteskapsvilkårene er blitt prøvet på hjemstedet.

De som har fått vigselsattest gjennom slike byråer, har betalt til dels høye gebyrer. I tillegg til å pådra seg unødig store utgifter, får de også problemer når de senere skal søke om 7-dagers innreisevisum for sin thailandske kjæreste, ettersom vigselsattesten ikke er gyldig i Norge. Dermed påløper et betydelig merarbeid og ytterligere forsinkelser når dokumenter eventuelt må fremskaffes fra Norge og legaliseres av ambassaden i ettertid.

Den korrekte fremgangsmåten for inngåelse av ekteskap i Thailand er beskrevet på ambassadens hjemmeside, og er også slått opp på oppslagstavlen i venterommet på ambassadens visum- og konsulæravdeling. Det fins dessverre ingen snarvei for å få dokumentene legalisert.

Det thailandske innenriksdepartementet har forøvrig iverksatt en granskning av de forholdene som er nevnt ovenfor.

På grunn av disse tilfellene er ambassaden blitt nødt til å kreve ytterligere dokumentasjon ved søknad om 7-dagers innreisevisum/familiegjenforening for ektefelle. Den reviderte sjekklisten fins på ambassadens hjemmeside.