A | A | A
Norway’s official websites abroad

Vielse ved ambassaden

Vielsen kan foretas når brudefolkene er av ulike kjønn og begge er norske statsborgere. Ambassaden vier ikke brudefolk som er thailandske statsborgere.

Par som ønsker å bli viet ved ambassaden må sende en skriftlig henvendelse på e-post for å avtale tidspunkt for vielsen.

Før vielse kan foretas må det fremlegges en ”Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok” utstedt av Folkeregisteret. Se link til Skatteetaten og Landsider for nærmere informasjon.

Attesten  og kopi av begges pass/identifikasjonspapirer må sendes på e-post eller fax til ambassaden så snart som mulig etter avtale er gjort, senest 8 dager før vielsen.
Attesten må ikke være eldre enn fire måneder på vigselstidspunktet.

Begges pass/identifikasjonspapirer og original prøvingsattest må vises på ambassaden før vielse finner sted.

Vielser foretas på ukedagene tirsdag og torsdag.

Ingen vielser foretas i juni og juli måned.

Det er gratis å gifte seg ved ambassaden.

 

VIELSE VED DEN NORSKE SJØMANNSKIRKEN I PATTAYA

Det er også mulig å gifte seg ved Den Norske Sjømannskirken i Pattaya. Kirken kan kontaktes på telefon +66(0)5135 7755. E-postadresse er: . Se kirkens hjemmeside.