A | A | A
Norway’s official websites abroad

Førerkort i Thailand

Hvis man er i Thailand i inntil tre måneder og har tenkt å ferdes motorisert på egen hånd skal man ha internasjonalt førerkort. Hvis man er her lengre enn tre måneder skal man ha thailandsk førerkort.

For å få thailandsk førerkort må man kontakte ambassaden for å få utstedt en autorisert oversettelse av førerkortet til engelsk. Man må deretter oppsøke thailandske myndigheter (Department of Land Transport) for å få utstedt et thailandsk førerkort. Man kan ikke bruke norske midlertidige kjøretillatelser til å oppnå internasjonalt eller thai førerkort.

Følgende dokumenter må forevises i orginal ved ambassaden:

  • Pass
  • Norsk førerkort

Ambassaden oversetter førerkortet til engelsk, verifiserer dette og utsteder et brev som bekrefter at du er bosatt i Thailand. Dette koster et gebyr for Notarialforretning som du finner her. Saksbehandlingstiden er en virkedag.

Deretter må du oppsøke "Department of Land Transportation" for å søke om thailandsk førerkort. Adressen er følgende:
1032 Paholythin Road, Jompon Sub-District, Jatujak District, Bangkok 10900.
Telefon: 02-272-3100

Så langt ambassaden har opplysninger om, krever "Department of Land Transportation" følgende dokumentasjon:

  • Pass
  • Verifisering av thailandsk adresse fra ambassaden
  • Legeerklæring
  • 2 bilder i pass-størrelse (1 inch)

For ytterligere informasjon ta kontakt med "Department of Land Transportation". Ambassaden er ikke involvert i denne prosessen.

Tap av førerkort

Ved tap av ditt norske førerkort må du kontakte Statens vegvesen i den region hvor du tilhører (se her for kontaktinformasjon og her for generel informasjon ved tap av førerkort). Ambassaden har ikke myndighet til å utstede noen midlertidig kjøretillatelse, det er det kun politiet og trafikkstasjonene i Norge som har. Du kan ikke få thailandsk førerkort på basis av en midlertidig kjøretillatelse.