A | A | A
Norway’s official websites abroad

Fri rettshjelp

Søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles samlet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette gjelder både i sivile saker og i straffesaker.

Søknader om fri rettshjelp sender derfor til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens Hus
Tordenskiolds gt 12
Postbok 8111 Dep
0032 Oslo

Telefon: +47 22 00 35 00