A | A | A
Norway’s official websites abroad

Nødpass

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til thailandsk politi på stedet.

Med politirapporten kan man deretter søke ambassaden i Bangkok om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/e.l. med fotografi og underskrift.

Har man ikke tid til å vente til nytt pass ankommer (produksjonstid/forsendelsestid tar under 2 uker), kan man få utstedt et reisebevis gyldig for én reise til Norge (se link under for gebyr). Kan man dokumentere at man skal reise til tredjeland før ankomst til Norge, kan det utstedes et nødpass med gyldighet for den aktuelle reisetiden. Det bemerkes at 2 passbilder er nødvendig for å søke om reisebevis eller nødpass.

Nødpass er ikke elektronisk lesbare. Det betyr at nødpasset ikke aksepteres som gyldig reisedokument i visse land. Blant annet USA aksepterer ikke nødpass, hverken ved innreise eller mellomlanding. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til eller gjennom godtar nødpass, før avreise.

Gebyrer og eventuelle tilleggsgebyr for utsteding av nødpass eller reisebevis utenom kontortid kan du finne her.