A | A | A
Norway’s official websites abroad

Bistand til nordmenn

14.08.2013 // En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Les mer om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de ikke kan bistå med.

Nordmenn fengslet i Thailand
Slektninger til nordmenn som er fengslet i Thailand kan blant annet sende e-post til den fengslede. Thailandske fengselsmyndigheter har også lagt ut annen informasjon på sine internettsider.

Endring av dekning av sykehusutgifter
Det gjøres oppmerksom på at Folketrygdens dekning av sykehusutgifter under utenlandsopphold opphørte 1. januar 2003.

Fra og med 1. januar 2003 er det kun de som har frivillig medlemskap i NAV Internasjonalt (tidligere NAV Utland) som vil få sykehusutgifter inntil p.t. NOK 3.300,- dekket under sitt utenlandsopphold.

Søknad om medlemskap i NAV Internasjonalt skal sendes
NAV Internasjonalt
Postboks 8138 Dep.
0033 Oslo
N O R W A Y

Søknadsskjema finner du her.