A | A | A
Norway’s official websites abroad

Pensjon, trygd, sykdom og dødsfall

NAV Internasjonalt NAV Internasjonalt har følgende telefonnummer - +47 21 07 37 00. For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold i Thailand bør NAV Internasjonalt kontaktes. Har du spørsmål angående mottak av alderspensjon i utlandet, forsørginstillegg eller lignende? NAV svarer på spørsmål om pensjon på sin blogg deterdin Les mer

Både ambassaden og konsulatene i Pattaya og Phuket utsteder bekreftelse på pensjon som kan brukes ved søknad om 1-års visum hos thailandske myndigheter. For å utstede pensjonsbekreftelse trenger vi følgende opplysninger: - Kopi av bildesiden i passet  - En nyere pensjonsslipp fra NAV, statens pensjonskasse eller privat forsikring. - Komplett adresse i Thailand Det skal betales et gebyr f Les mer

Dødsfall i utlandet kan være en spesielt krevende tid for de pårørende. Ambassaden vil være behjelpelig med å ordne formaliteter og administrativt arbeid i slike situasjoner. Les mer