A | A | A
Norway’s official websites abroad

Dødsfall i Thailand

Dødsfall i utlandet kan være en spesielt krevende tid for de pårørende. Ambassaden vil være behjelpelig med å ordne formaliteter og administrativt arbeid i slike situasjoner.

Når norske borgere dør i utlandet er det viktig at ambassaden varsles så fort som mulig. Thailandsk politi og sykehus vil normalt også informere ambassaden i slike tilfeller. Det er sykehusene som sender den midlertidige dødsmeldingen til ambassaden. Når denne foreligger vil ambassaden kunne varsle familiemedlemmer i Norge via Utenriksdepartementet og norsk politi dersom dette ikke allerede er gjort av andre. Ambassaden kan også bistå med å engasjere begravelsesbyrå for kremasjon, urne, balsamering og ev. hjemsendelse av kiste, i samråd med de pårørende. Når den endelige dødsattesten foreligger, vil ambassaden formidle dødsfallet til norske skattemyndigheter. Det er viktig å være klar over at betydelige utgifter kan påløpe i forbindelse med dette, og ambassaden anbefaler selvsagt derfor alle å ha gyldig og dekkende reiseforsikring.

Ved dødsfall som inntreffer utenfor sykehus er obduksjon pålagt i Thailand. Dersom en norsk statsborger har utvandret fra Norge og har fast bopel i Thailand, må arveoppgjør foretas i Thailand. Dersom man fortsatt har registrert adresse i Norge, skal skiftet normalt foretas der. Dersom avdøde ikke har testamente, kan det ta tid (normalt tre måneder) før skiftet finner sted og thailandske myndigheter gjennomfører arveoppgjør. Dette kan innebære problemer for de etterlatte hvis avdøde er eneforsørger for en familie/ektefelle. Det kan derfor være en fordel å ha et testamente og en avtale med banken, for å sørge for at de etterlatte unngår økonomiske problemer.

For å gjøre det enklere å komme i kontakt med pårørende og familie i tilfelle ulykke eller dødsfall, oppfordres nordmenn som oppholder seg i utlandet til å registrere seg på reiseregistrering.no. Ved telefoniske henvendelser til ambassaden utenom kontortid blir samtalen satt over til Utenriksdepartementets døgnbemannede operative senter i Oslo uten ekstra kostnader for innringeren.