A | A | A
Norway’s official websites abroad

Norske organisasjoner og næringsliv

Generelt Thailand er et mellominntektsland med en relativt velutviklet infrastruktur, en liberal og stort sett investeringsvennlig økonomisk politikk, og en sterk eksportsektor. Thailands økonomi er Sørøst-Asias nest største etter Indone­sia. Eksport av maskiner, elektronikk, bildeler, landbruksvarer og smykker utgjør mer enn halvparten av landets BNP og er økonomiens største drivkraft. Ca. 40%... Les mer

Næringslivets samfunnsansvar spiller en stadig viktigere rolle i et globalisert arbeidsmarked. Les mer

Det finnes flere norske og skandinaviske organisasjoner som er representert i Thailand. For en oversikt og kontaktinformasjon se her. Les mer

Utenriksminister Børge Brende lanserte mandag 12. oktober regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Her med NHOs administrerende direktør Kirsten Skogen Lund. Photo: Veslemøy Salvesen, UD.

- Menneskerettighetene er under press mange steder i verden. Samtidig er det dokumentert at selskaper som integrerer menneskerettigheter, høye anti-korrupsjonsstandarder og miljømessige hensyn er mer lønnsomme på lengre sikt. Jeg er derfor glad for å kunne lansere en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, sier utenriksminister Børge Brende. Les mer