A | A | A
Norway’s official websites abroad

Norske og skandinaviske organisasjoner i Thailand

Det finnes flere norske og skandinaviske organisasjoner som er representert i Thailand. For en oversikt og kontaktinformasjon se her.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er den offisielle norske handelsrepresentasjonen i Thailand, og bistår norske bedrifter i å finne nye markeder. Se deres hjemmeside for mer informasjon.

Thai-Norwegian Chamber of Commerce - Det norsk-thailandske handelskammer

Er en nettverks- og interesseorganisasjon for bedrifter med tilknytning til Thailand og Norge, og har egen hjemmeside.

Den norske Sjømannskirke - Norsk kirke i utlandet

Den norske Sjømannskirken i Thailand ligger i Pattaya og har egen hjemmeside på nettet.

Den svenske kirken i utlandet - SKUT

Den Svenske Kirken i Thailand har egen hjemmeside, og det er også mulig å kontakte Presten i Bangkok på Facebook.

Nordmanns-Forbundet Thailand

Den lokale avdelingen er en underavdeling av organisasjonen Nordmanns-Forbundet som er en verdensomspennende organisasjon under beskyttelse av HM Kong Harald 5.

Nordmanns-Forbundet holder også et tre ukers sommerkurs kalt Norgesskolen for barn i aldersgruppen 9-18 år hvor det blir undervist i norsk, samfunnskunnskap og historie – med hovedvekt på norskfaget.

Scandinavian Society Siam

Er samlokalisert med handelskamrene, og har egen hjemmeside.