A | A | A
Norway’s official websites abroad

Ekteskap i Thailand

Utenlandske borgere som ønsker å inngå ekteskap med thailandsk statsborger i Thailand må gjøre dette ved et lokalt registreringskontor (“Amphur”). Norske par som ønsker å vie seg hos thailandske myndigheter må også følge denne veiledningen. Spørsmål relatert til thailandske ekteskapsregler må rettes til thailandske myndigheter (for eksempel Thailands ambassade i Oslo). Den norske ambassade i Bangkok har ikke myndighet til å vie thailandske statsborgere (ingen ambassade eller sjømannsprest kan forøvrig vie borgere av det land man befinner seg i).

Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos thailandske myndigheter (gjelder også norske par) må først kontakte Skattekontoret for få prøvet sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det Skattekontoret man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet skal prøvingen foretas av Skattekontoret der man sist var registert. For norske borgere uten norsk personnummer eller norsk pass, gjelder egne regler.

For prøving av ekteskapsvilkårene hos Skattekontoret skal følgende dokumentasjon foreligge:

 • Erklæring fra brudefolkene (utfylt skjema Q-0150) før prøving av ekteskapsvilkårene for den  part som er bosatt i Norge (registrert i Folkeregisteret) (Word / PDF)
 • Forlovererklæring (utfylt skjema Q-0151) (Word / PDF)
 • Kopi av pass
 • Evt. Skilsmisseattest (utstedt av fylkesmannen)
 • Evt. Skifteattest (bekreftelse på at evt tidligere bo er delt)
 • Erklæring om skifte (utfylt skjema Q-0160) må alltid foreligge (Word / PDF)
  • hvis det er under 2 år siden skilsmisse skal tidligere ektefelle underskrive i del I på skjemaet
  • hvis det er over 2 år siden skilsmisse er det tilstrekkelig at vedkommende selv underskriver del III om at fellesboet er skiftet
 • Opplysninger om tilkommende ektefelle (Word / PDF)

Les mer om dette på skatteetatens hjemmeside.

Etter prøving utsteder Skattekontoret "Certificate of no Impediment to Marriage" (på norsk "Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett" tidl. kalt "Ekteskapsattest"). Denne attesten inneholder informasjon på engelsk om begge parter og er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato. Thailandske kvinner må benytte sitt pikenavn i denne prosessen. Har de vært gift før, og hatt ektefellens etternavn, må de først skifte tilbake til sitt pikenavn.

"Certificate of no Impediment to Marriage" leveres, og begge brudefolkene møter, på den norske ambassade i Bangkok eller konsulatet i Pattaya for å fylle ut skjemaet “Marriage application”, som thailandske myndigheter krever for å kunne gifte seg i Thailand. "Marriage application" skal legaliseres av ambassaden eller konsulatet. For dette skal det betales et gebyr for Notarialforretning som du finner her. Saksbehandlingstid for utstedelse av ”Marriage application” er èn virkedag.

Skjemaet "Marriage application" for ambassaden i Bangkok finner du her. Konsulatet i Pattaya har eget skjema.

Følgende orginale dokumenter med kopier leveres til ambassaden/konsulatet:

 • Bekreftelse på inntekt fra arbeidsgiver eller ligningskontor (ligningsattest for det siste året) 
 • Pass for seg og den thailandske parten
 • "Certificate of no Impediment to Marriage"

Thailandske myndigheter krever at det på "Marriage application" skal oppgis to referansepersoner som skal ha samme nasjonalitet som utlendingen som gifter seg. Det vil si, for nordmenn som gifter seg så må referansepersoner være norske statsborgere. Referanseperson trenger ikke være samme som oppgis som forlover i forbindelse med utstedelse av "Certificate of no Impediment to Marriage"  i Norge.

Etter utstedelse av “Marriage application” må denne oversettes til thailandsk. Oversettelsen må legaliseres av det thailandske Utenriksdepartement. Etter at dette er gjort, kan man gå til thailandsk Amphur og gifte seg.

Etter at ekteskap er inngått, må dette registreres i Norge. Dette gjøres ved at de thailandske vigselsdokumentene fra Amphur oversettes til engelsk. Disse er:

 • Marriage certificate
 • Registration of Marriage

Oversettelsene må legaliseres av det thailandske Utenriksdepartement og sendes deretter sammen med kopi av pass eller oversatt thailandsk ID-kort til det skattekontor man tilhører.

Nordmenn som er registrert bosatt i Norge må selv kontakte Skatteetaten h.h.v. Skatt nord, Skatt midt-Norge, Skatt sør, Skatt vest eller Skatt øst og sørge for at ekteskapet registreres i Norge.

Ambassaden kan også være behjelpelig med å oversende dokumentene for de nordmenn som er registrert bosatt i Thailand. Ambassaden viser forøvrig til brosjyre fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende registrering av ekteskapet og vilkår for at ekteskapet skal være gyldig i Norge (se lenke til høyre).

For informasjon om visum til ektefeller av norske borgere, vennligst se ambassadens informasjon om visum/oppholdstillatelse.