A | A | A
Norway’s official websites abroad

Medlemsskap i Folketrygden, pensjon og sykdom ved opphold i Thailand

NAV Internasjonalt

NAV Internasjonalt har følgende telefonnummer - +47 21 07 37 00.

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold i Thailand bør NAV Internasjonalt kontaktes.

Har du spørsmål angående mottak av alderspensjon i utlandet, forsørginstillegg eller lignende? NAV svarer på spørsmål om pensjon på sin blogg deterdinpensjon.no

Adressen er som følger:

NAV Internasjonalt
Postboks 8138 Dep
N-0033 Oslo

Telefon: + 47 21 07 37 00
Telefaks: + 47 21 07 37 01

E-post:  

Hjemmesiden finner man her.

Adresser og telefonnummer til lokale NAV-kontorer og andre enheter i Norge finnes her.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Alle saker som gjelder refusjon av helseutgifter er skilt ut i en egen etat som heter Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Sykehusinnleggelse
Ved innleggelse på sykehus vil sykehuset vanligvis kreve en garanti for betaling av oppholdet. Sykehuset kontakter i de fleste tilfeller ambassaden for garanti. Ambassaden gir imidlertid ikke garanti til sykehus før ambassaden har fått godkjennelse fra HELFO.

Det er kun de som er frivillig medlem i folketrygden (NAV Internasjonalt) som vil få sykehusutgifter dekket under sitt utenlandsopphold.

Den norske stat betaler vanligvis ikke for innleggelse på sykehus ved selvforskyldt skade.

Adressen er som følger:

HELFO
Postboks 2415
3104 Tønsberg

E-post: