A | A | A
Norway’s official websites abroad

Husk reiseregistrering og forsikring

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere som oppholder seg i Thailand eller Kambodsja til å registrere seg og ha gyldig forsikring.

Reiseregistrering

Elektronisk registrering kan foretas gjennom Reiseregistreringsportalen. Dette systemet er nytt fra og med 20.06.2011, og personer som var registrert i ambassadens gamle system må selv registrere seg på nytt. Man må selv sørge for å oppdatere registreringen ved endring av adresser, kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning etc. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Registreringen gjør det mulig for ambassaden å informere norske borgere ved behov, for eksempel i forbindelse med større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall. Registrering er frivillig, men den som ikke er registrert vil ikke uten videre kunne varsles i en krisesituasjon.

Reisende til området anbefales også å sette seg inn i gjeldende reiseråd. For mer informasjon, samt opplysninger om land og regioner der Utenriksdepartementets offisielle reiseråd gjelder, se landsider.no.

Forsikring og folketrygd:

Turist i Thailand/Kambodsja

Å reise utenfor Norge uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Utflyttet til Thailand/Kambodsja

Arbeid eller langvarige opphold i utlandet kan medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter dersom du blir syk og ikke har privat forsikring. Du kan imidlertid søke NAV Internasjonalt om å være frivillig medlem av folketrygden. Dette gjelder f.eks. pensjonister, studenter uten støtte fra Lånekassen og utsendte arbeidstakere fra Norge som ikke er i den norske stats tjeneste. 

Dine rettigheter som arbeidstaker, student eller pensjonist i utlandet avhenger av om du er medlem av den norske folketrygden eller ikke.

Ved innleggelse på sykehus i Thailand/Kambodsja vil sykehuset vanligvis kreve en garanti for betaling av oppholdet. Sykehuset kontakter i de fleste tilfeller den norske ambassaden i Bangkok for en slik garanti. Ambassaden kan kun garantere for dekning av sykehusutgifter dersom den har fått bekreftet fra HELFO Utland at vedkommende har rett til slik dekning.