Kriseforholdsregler

Råd og anvisninger om hvordan en bør forberede seg på eventuelle krise-og katastrofessituasjoner Se egne forholdsregler for håndtering av jordskjelv Hver enkelt husstand tilrås å forberede seg på en eventuell krise- eller katastrofesituasjon ved bl.a. å iverksette følgende tiltak:  Det kontrolleres at pass og andre identifikasjonspapirer til enhver tid er gyldige for utreise.  Det påses at... Les mer

Råd og anvisninger om hvordan en bør forberede seg på eventuelle krise-og katastrofessituasjoner   Hver enkelt husstand tilrås å forberede seg på en eventuell krise- eller katastrofesituasjon ved bl.a. å iverksette følgende tiltak: Det kontrolleres at pass og andre identifikasjonspapirer til enhver tid er gyldige for utreise.  Det påses at nødvendige vaksiner er tatt, og at man har et mi Les mer