Etter den militære maktovertakelsen i Thailand 22. mai 2014 styres landet av en utpekt, militærdominert regjering. Sikkerhetssituasjonen er overveiende rolig og udramatisk. Internasjonal flytrafikk til og fra Thailand og innenlandsk transport opererer som normalt.

Les mer

Welcome to the website of the Royal Norwegian Embassy in Bangkok.

Read more

Et isolert enkelttilfelle av MERS i Thailand ble rapportert 19. juni. Det dreier seg om en person som var syk ved ankomst til Thailand etter en utenlandsreise. 156 mulig smittede personer blir overvåket eller er satt i karantene, og det er ikke oppdaget flere smittede. Thailandske myndigheter har tatt flere skritt, i tråd med internasjonale standarder, for å begrense utbruddet til dette enkel

Read more

Norway to provide an additional NOK 10 million in humanitarian aid to Rakhine state in Myanmar.

Read more
Yaya Urassaya Sperbund, Mr. Kjetil Paulsen and his wife Mrs. Pia Gjermundsen

On May 17th the Norwegian Ambassador to Thailand, Mr. Kjetil Paulsen, opened up his residence for a celebration of the Norwegian national day with Norwegian hot dogs (“pølse i brød/lompe”), salmon, waffles and ice cream. An orchestra played for the 200 people in attendance, and the children played traditional games. Thai-Norwegian celebrity Yaya Urassaya Sperbund also joined in on the...

Read more
Photo: 2015 Cannes Film Festival.

The Thai film “Cemetery of Splendour” was selected to be screened in the Un Certain Regard section at the 2015 Cannes Film Festival. The film is co-produced by Norwegian producers Eric Vogel and Ingunn Sundelin in Tordenfilm AS, and supported by the Norwegian South Film Fund.

Read more

Den Internasjonale Luftfartsmyndigheten (ICAO) har «rødflagget» Thailand etter en revisjon av thailandske luftfartsmyndigheter (Department of Civil Aviation). I følge ICAO har Thailand betydelige sikkerhetsmessige bekymringer innenfor luftfartssektoren. Flere av Thailands største flyselskap (blant dem Thai Airways International, Bangkok Airways, Thai Air Asia og Nok Air), opplyser derimot om at...

Read more

Forhåndsstem i utlandet fra 1. juli 2015

Les mer
Norwegian Minister of Foreign Affairs, Børge Brende, opening the conference May 29. 
Photo: R. Fjeld, UD.

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs hosted an international meeting in Oslo May 28-29 to work for safer schools and universities in areas of armed conflict. More than 28 million children are denied the chance to go to primary school because of armed conflict.

Read more

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs has published a new booklet of minifacts about Norway. Find it here .

Read more

World Press Freedom Day is celebrated on 3 May. "World Press Freedom Day is an opportunity to remind the world of the importance of defending freedom of expression and the right to have a free press. It is disturbing to see that the number of countries in the world in which there is full freedom of the press is falling. Safeguarding freedom of the press is an important part of the Government’s...

Read more