Visum: Informasjon vedrørende tilleggsspørreskjema

Ambassaden i Bangkok vil med dette informere søkere og referanse om at det fra årsskiftet 2017 vil bli innført et obligatorisk tilleggsspørreskjema til alle fire typer visumsøknader; besøke venn/kjæreste, besøke nær familie, turistbesøk og forretningsbesøk. Spørreskjemaet skal fylles ut ved hver ny søknad, uansett hvor mange ganger man tidligere har besøkt Norge (og eventuelt samme referanse). Det skal også fylles ut tilsvarende spørreskjema i alle type oppholdstillatelser; for ektefelle, for barn under 18 år, for forlovelsestillatelse og for 7-dagers innreisevisum for ektefelle. Utfylling av skjemaet vil nå komme som et eget punkt på de forskjellige sjekklistene.

For english, please read here.

Ambassaden ønsker å understreke at det her ikke er snakk om noen nye spørreskjemaer. De som har reist tidligere vil ha måtte fylle ut skjemaet ved innlevering av søknaden. Det som nå blir forskjellig er at skjemaet skal fylles ut av søker selv, før innlevering av alle typer søknader. Dette for å spare tid for søker, og for de som tar imot og sjekker søknaden ved innlevering.

Spørsmålene på skjema vil fortsatt være både på thai og på engelsk, men søker må besvare skjemaet på engelsk (ikke på thai). Skjemaet skal fylles ut på computer for å lette lesbarheten (til nød for hånd med BLOKKBOKSTAVER). Hvis søker har problemer med å besvare spørsmålene på engelsk må søker få hjelp av familie, venner, referanse eller et av de mange firmaene som hjelper med visumsøknader, men skjemaet må leveres ferdig utfylt på engelsk.

Kort oppsummert:

  • Innføring av spørreskjema som skal fylles ut av søker i forkant av innlevering av søknad. Uansett om man har besøkt samme referanse eller Norge tidligere
  • Skjema er på engelsk og thai, men skal besvares på engelsk av søker

For å finne spørreskjemaet, kan du klikke her.


Bookmark and Share